lãnh thổ Việt Nam

Thảo luận về Dự thảo Luật An ninh mạng

Thảo luận về Dự thảo Luật An ninh mạng

VTV.vn - Chiều nay (10/1), cho ý kiến vào Dự thảo Luật An ninh mạng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật.