TV& VIDEO

lao động kỹ thuật

Miễn cấp phép lao động nước ngoài tại Việt Nam dưới 90 ngày/năm

Miễn cấp phép lao động nước ngoài tại Việt Nam dưới 90 ngày/năm

VTV.vn - Nghị định này tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật vào Việt Nam làm việc.