TV& VIDEO

lao động thất nghiệp

Gần 8% thanh niên Việt Nam thất nghiệp

Gần 8% thanh niên Việt Nam thất nghiệp

VTV.vn - Đây là con số mà Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê cập nhật thị trường lao động Việt Nam trong quý III/2016.