TV& VIDEO

lao động trái phép

Phát hiện 185 người Trung Quốc lao động trái phép tại Khánh Hòa

Phát hiện 185 người Trung Quốc lao động trái phép tại Khánh Hòa

VTV.vn - Chỉ tính trong 3 tháng đầu năm 2018, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra và phát hiện 185 người Trung quốc lao động trái phép đang làm việc tại tỉnh này.