TV& VIDEO

lao động trái phép

Khó quản lý người nước ngoài lao động trái phép tại Việt Nam

Khó quản lý người nước ngoài lao động trái phép tại Việt Nam

VTV.vn - "Lao động chui" trở nên khá phổ biến tại một số thành phố du lịch. Những lao động chui này chính là những người nước ngoài có mặt ở Việt Nam trên danh nghĩa du khách.