TV& VIDEO

lao động tự do

Anh công bố quan điểm mềm mỏng về vấn đề lao động châu Âu

Anh công bố quan điểm mềm mỏng về vấn đề lao động châu Âu

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh cho biết thay vì phải chuyển sang các quy định xin thị thực phức tạp, người lao động châu Âu sẽ có vài năm thích nghi dần với các yêu cầu mới.