TV& VIDEO

Lao động Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí cho lao động Việt Nam

Cơ hội xuất khẩu lao động miễn phí cho lao động Việt Nam

VTV.vn - Lao động Việt Nam sẽ được tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản từ 3 - 5 năm, hưởng mức lương theo hợp đồng từ 25 - 30 triệu đồng/tháng.