Lao động Việt Nam

Đến ngày 16/6, hầu hết người lao động tham gia tụ tập, ngừng việc đã đi làm trở lại

Đến ngày 16/6, hầu hết người lao động tham gia tụ tập, ngừng việc đã đi làm trở lại

VTV.vn - Các cuộc ngừng việc tập trung đông người tại các tỉnh, thành phố giảm dần và đến ngày 16/6 hầu hết các công nhân đã đi làm trở lại.