TV& VIDEO

Lao động Việt Nam

Năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn Singapore 15 lần

Năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn Singapore 15 lần

VTV.vn - Năng suất lao động Việt Nam hiện thấp hơn 15 lần so với Singapore, thấp hơn 6 lần so với Malaysia và thấp hơn Thái Lan gần 3 lần.