TV& VIDEO

lao động xuất khẩu

VTV Đặc biệt - Miền đất hứa: Phận làm chui của lao động bất hợp pháp Việt tại xứ Đài - Những góc khuất, đau đến tận cùng

VTV Đặc biệt - Miền đất hứa: Phận làm chui của lao động bất hợp pháp Việt tại xứ Đài - Những góc khuất, đau đến tận cùng

VTV.vn - Chỉ với thời lượng 50 phút, những góc khuất trong cuộc sống của lao động bất hợp pháp Việt tại Đài Loan đã được phản ảnh một cách chân thực...