TV& VIDEO

lao động xuất khẩu

Trung Đông hạn chế lao động nhập cư

Trung Đông hạn chế lao động nhập cư

VTV.vn - Các quốc gia vùng Vịnh đang đưa ra những chính sách mạnh mẽ để hạn chế lao động nhập cư.