TV& VIDEO

Lào - Việt Nam

Tổng Bí thư tiếp Phó Chủ tịch nước Lào

Tổng Bí thư tiếp Phó Chủ tịch nước Lào

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào vào chiều 18/7.