TV& VIDEO

Latvia

Việt Nam - Latvia nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao

Việt Nam - Latvia nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao

VTV.vn - Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại.