TV& VIDEO

lấy chồng ngoại quốc

Bản lấy chồng ngoại ở Thanh Hóa

Bản lấy chồng ngoại ở Thanh Hóa

VTV.vn - Tại xã biên giới Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, rất nhiều cô gái bản đã lấy chồng Lào và có cuộc sống sung túc, ấm êm.