TV& VIDEO

lấy chồng ngoại

Vì sao có tới hơn 4000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam?

Vì sao có tới hơn 4000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam?

VTV.vn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trong cuộc họp báo chiều 31/8 đã lý giải thực trạng có hơn 4000 người xin thôi quốc tịch Việt Nam trong năm 2015.