lây lan

Đề phòng loại vi-rút cúm sống được 30 ngày ở 0 độ C tấn công người

Đề phòng loại vi-rút cúm sống được 30 ngày ở 0 độ C tấn công người

VTV.vn - Kiểu thời tiết thay đổi đang là điều kiện thuận lợi cho các bệnh cúm mùa, đặc biệt là cúm A H1N1 phát triển và lây lan nhanh chóng.