TV& VIDEO

lấy ý kiến

Bộ Y tế lấy ý kiến về thay đổi trang phục ngành Y

Bộ Y tế lấy ý kiến về thay đổi trang phục ngành Y

VTV.vn - Bộ Y tế đang lấy ý kiến dư luận về thay đổi đồng phục cho nhân viên y tế.