TV& VIDEO

lễ hội âm nhạc

Du khách nước ngoài nghĩ gì về lễ hội âm nhạc ở Việt Nam?

Du khách nước ngoài nghĩ gì về lễ hội âm nhạc ở Việt Nam?

VTV.vn - Dù chưa biết đến các lễ hội âm nhạc ở Việt Nam nhưng đa phần du khách nước ngoài đều khá hứng thú nếu được tham gia.