TV& VIDEO

lễ hội bia

Lễ hội bia nổi tiếng nước Đức Oktoberfest

Lễ hội bia nổi tiếng nước Đức Oktoberfest

VTV.vn - Các nhà tổ chức hy vọng, Lễ hội bia nổi tiếng nước Đức Oktoberfest lần thứ 184 này sẽ có 7 triệu người tham dự.