Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Thay đổi lớn tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Thay đổi lớn tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

VTV.vn - Một thay đổi lớn sẽ được áp dụng trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018.