TV& VIDEO

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Sử dụng súng gây mê, công cụ hỗ trợ trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Sử dụng súng gây mê, công cụ hỗ trợ trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

VTV.vn - Đơn vị tổ chức cần chuẩn bị các công cụ hỗ trợ như súng gây mê, dụng cụ chuyên dụng… để đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.