Lễ hội chọi trâu

Chọi trâu ở Đồ Sơn - Nên dừng hay không?

Chọi trâu ở Đồ Sơn - Nên dừng hay không?

VTV.vn - Thời gian qua, có không ít tranh luận về việc nên hay không tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.