TV& VIDEO

lễ hội chùa hương

Những nét mới trong Lễ hội chùa Hương 2017

Những nét mới trong Lễ hội chùa Hương 2017

VTV.vn - Năm 2017, BTC lễ hội chùa Hương đã triển khai nhiều biện pháp, khiến cho cảnh quan của lễ hội lịch sự và văn mình hơn.