lễ khai giảng

Thủ tướng: Học viện Quốc phòng cần đạt tầm cỡ khu vực và quốc tế

Thủ tướng: Học viện Quốc phòng cần đạt tầm cỡ khu vực và quốc tế

VTV.vn - Học viện Quốc phòng cần phát triển thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự tầm cỡ quốc tế và khu vực.