TV& VIDEO

Lê Minh

Vợ cũ chúc Lê Minh có tình yêu mới

Vợ cũ chúc Lê Minh có tình yêu mới

VTV.vn - Nhạc Cơ Nhi, người vợ đầu tiên của Lê Minh, đã gửi lời chúc mừng đến Thiên vương Hong Kong khi biết tin anh đã tìm được người phụ nữ mới.