TV& VIDEO

lễ Phật đản

Thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

VTV.vn - Hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được các địa phương trên cả nước triển khai đồng bộ nhằm phục hồi và tái tạo lại các loài thủy sản quý hiếm.