TV& VIDEO

lệ phí

ĐH Đà Nẵng: Không thu lệ phí khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

ĐH Đà Nẵng: Không thu lệ phí khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

VTV.vn - Sáng nay (4/8), ĐH Đà Nẵng cho biết sẽ không thu lệ phí xét tuyển của thí sinh lúc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.