TV& VIDEO

lễ phục sinh

Độc đáo ngày hội Pancake Day tại Anh

Độc đáo ngày hội Pancake Day tại Anh

VTV.vn - Lễ hội Shrove Tuesday, hay Pancake Day, diễn ra 47 ngày trước lễ Phục Sinh Easter.