TV& VIDEO

lễ Quốc Khánh

Rơi máy bay quân sự ở Tây Ban Nha

Rơi máy bay quân sự ở Tây Ban Nha

VTV.vn - Một máy bay quân sự của Tây Ban Nha đã bị rơi sau khi tham gia lễ diễu binh ở Thủ đô Madrid nhân lễ Quốc khánh 12/10.