TV& VIDEO

Lê Thanh Nghị

Game online: Doanh thu lớn nhưng chưa đem lại ích lợi cho quốc gia?

Game online: Doanh thu lớn nhưng chưa đem lại ích lợi cho quốc gia?

Sau sự ồn ào của trò chơi Flappy Bird với con số doanh thu ước tính hơn 1 tỷ đồng/ngày, dư luận và các cơ quan quản lý nhà nước bắt đầu quan tâm tới doanh số khổng lồ mà các ứng dụng trò chơi điện tử có thể mang lại.