lệnh giới nghiêm

Puerto Rico ban bố lệnh giới nghiêm sau khi bão Maria quét qua

Puerto Rico ban bố lệnh giới nghiêm sau khi bão Maria quét qua

VTV.vn - Bang Puerto Rico, vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, đã phải ban bố lệnh giới nghiêm sau khi siêu bão Maria quét qua đảo này gây thiệt hại nặng nề.