TV& VIDEO

lệnh giới nghiêm

Puerto Rico ban bố lệnh giới nghiêm sau khi bão Maria quét qua

Puerto Rico ban bố lệnh giới nghiêm sau khi bão Maria quét qua

VTV.vn - Bang Puerto Rico, vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, đã phải ban bố lệnh giới nghiêm sau khi siêu bão Maria quét qua đảo này gây thiệt hại nặng nề.