lệnh ngừng bắn

Nguy cơ thảm họa nhân đạo với dân thường ở Đông Ghouta

Nguy cơ thảm họa nhân đạo với dân thường ở Đông Ghouta

VTV.vn - Tình hình tại Đông Ghouta đã xấu đi một cách tồi tệ. Nếu không có những yếu tố tác động tích cực, chúng ta sẽ chứng kiến một thảm họa nhân đạo tại khu vực này.