TV& VIDEO

leonardo da vinci

“Bức tranh cuối cùng có thể mua” của Da Vinci giá 3.000 tỷ đồng

“Bức tranh cuối cùng có thể mua” của Da Vinci giá 3.000 tỷ đồng

VTV.vn - Bức tranh cuối cùng của danh họa Leonardo da Vinci nằm trong tay tư nhân sắp được rao bán đấu giá với mức giá ước tính vào khoảng 130 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng).