TV& VIDEO

Li-Fi

iPhone thế hệ mới tích hợp công nghệ Li-Fi nhanh hơn Wi-Fi 100 lần?

iPhone thế hệ mới tích hợp công nghệ Li-Fi nhanh hơn Wi-Fi 100 lần?

VTV.vn - Một đoạn code mới rò rỉ trên iOS 9.1 cho thấy Apple đang lên kế hoạch tích hợp công nghệ Li-Fi vào các sản phẩm tương lai của mình.