TV& VIDEO

lịch nghỉ Tết

Hà Nội thưởng Tết Âm lịch 2018 cao nhất 325 triệu đồng

Hà Nội thưởng Tết Âm lịch 2018 cao nhất 325 triệu đồng

VTV.vn - Đây là một trong các số thông tin rất đáng chú ý về tình hình thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.