lịch sử VIệt Nam

Nhà văn Mỹ và những bản dịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà văn Mỹ và những bản dịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VTV.vn - Không chỉ là tượng đài lịch sử của Việt Nam, đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành trung tâm trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, lịch sử, báo chí của các tác giả Quốc tế