TV& VIDEO

lịch sử VIệt Nam

Đề thi tham khảo môn Lịch sử: Đảm bảo đánh giá đúng năng lực người học

Đề thi tham khảo môn Lịch sử: Đảm bảo đánh giá đúng năng lực người học

VTV.vn - Đề thi môn Lịch được các thầy giáo, cô giáo nhận định là đề cập toàn diện đến nhiều lĩnh vực của môn học, có tính phân loại rõ rệt, đảm bảo đánh giá chính xác năng lực HS.