TV& VIDEO

lịch sử VIệt Nam

Phiên chợ đồ xưa Đà thành

Phiên chợ đồ xưa Đà thành

VTV.vn - Chợ phiên đồ xưa Đà thành thu hút nhiều người sưu tập đồ cổ và những người muốn lưu giữ những vật kỷ niệm một thời.