TV& VIDEO

liên bang đức

Cộng đồng người Việt dự Liên hoan văn nghệ toàn Liên bang Đức

Cộng đồng người Việt dự Liên hoan văn nghệ toàn Liên bang Đức

VTV.vn - Sự kiện do Liên hiệp hội người Việt Nam toàn Liên bang Đức phối hợp với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức và các lớp học thanh nhạc tại Đức đồng tổ chức.