TV& VIDEO

Liên Bang Nga

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng hương Đông Anh tại Liên bang Nga

Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng hương Đông Anh tại Liên bang Nga

VTV.vn - Ngày 5/2 tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng hương Đông Anh tại Liên bang Nga.