TV& VIDEO

liên cầu khuẩn

Sai lầm: Lợn nuôi dân dã là lợn "sạch" miễn nhiễm bệnh

Sai lầm: Lợn nuôi dân dã là lợn "sạch" miễn nhiễm bệnh

VTV.vn - Theo khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng, quan điểm trên là sai lầm nhưng vẫn khá phổ biến trong cộng đồng.