TV& VIDEO

liên hoan phim quốc tế

Bão Irma - Tâm điểm chú ý của sao tại Liên hoan phim quốc tế Toronto

Bão Irma - Tâm điểm chú ý của sao tại Liên hoan phim quốc tế Toronto

VTV.vn - Tuy tập trung quảng bá cho những bộ phim mình góp mặt, tâm điểm quan tâm của các diễn viên tại TIFF 2017 còn về một vấn đề nóng khác, đó là cơn bão Irma.