liên hoan phim việt nam

Quý Bình – Từ anh bộ đội đến diễn viên xuất sắc nhất 2017

Quý Bình – Từ anh bộ đội đến diễn viên xuất sắc nhất 2017

VTV.vn- Xuất phát điểm là một anh bộ đội đã giúp cho Quý Bình có được sự mạnh mẽ, kỷ luật, bền bỉ và đặc biệt là nỗ lực không ngừng để giành được những "quả ngọt" như ngày hôm nay.