TV& VIDEO

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam

Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VI (20h15, VTV2 & VTV8)

Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VI (20h15, VTV2 & VTV8)

VTV.vn - Lễ khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VI - Bình Định 2016 sẽ được truyền hình trực tiếp trên hai kênh VTV2 và VTV8 vào 20h15 hôm nay (2/8).