TV& VIDEO

liên kết vùng

Tăng cường liên kết để phát triển du lịch miền Trung

Tăng cường liên kết để phát triển du lịch miền Trung

VTV.vn - Ngành du lịch của 4 tỉnh thành Thừa Thiên Huế – Đà Nẵng - Quảng Nam - Hà Nội đã tăng cường liên kết nhằm tạo sự thuận tiện và đa dạng cho ngành du lịch khu vực.