liên kết vùng

Giải pháp nào cho liên kết vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Giải pháp nào cho liên kết vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

VTV.vn - Các Khu kinh tế và Khu công nghiệp trong toàn khu vực miền Trung chưa tạo được bước đột phá phát triển công nghiệp do thiếu tính liên kết.