TV& VIDEO

liên kết

Liên kết nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản

Liên kết nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản

VTV.vn - Việc nông dân "bắt tay" liên kết cùng doanh nghiệp được cho là cách làm hợp lý để giải quyết được tình trạng bế tắc trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.