TV& VIDEO

Liên minh châu Phi

Việt Nam và Morocco cần thúc đẩy hợp tác kinh tế hơn nữa

Việt Nam và Morocco cần thúc đẩy hợp tác kinh tế hơn nữa

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội mong muốn Việt Nam và Morocco sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đẩy mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp.