TV& VIDEO

Liên minh hợp tác xã

Đưa 1.000 kỹ sư trẻ về làm giám đốc HTX nông nghiệp

Đưa 1.000 kỹ sư trẻ về làm giám đốc HTX nông nghiệp

VTV.vn - Trong thời gian sắp tới, 1.000 chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp sẽ do 1.000 kỹ sư trẻ đảm nhận.