TV& VIDEO

Liên minh Kinh tế Á-Âu

Tăng hạn ngạch nhập khẩu trứng từ liên minh kinh tế Á–Âu

Tăng hạn ngạch nhập khẩu trứng từ liên minh kinh tế Á–Âu

VTV.vn - Sắp tới, trứng gia cầm từ các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu khi nhập vào Việt Nam sẽ phải theo hạn ngạch thuế quan được quy định.