TV& VIDEO

Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thư ký IPU

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thư ký IPU

VTV.vn - Việc Tổng thư ký IPU trở lại Việt Nam tham dự APPF 26 lần này thể hiện tình cảm và sự ủng hộ của IPU đối với Quốc hội và nhân dân Việt Nam.