TV& VIDEO

Liên minh Saudi Arabia

Liên minh Saudi Arabia bác bỏ báo cáo của LHQ về Yemen

Liên minh Saudi Arabia bác bỏ báo cáo của LHQ về Yemen

VTV.vn - Liên minh Saudi Arabia đã bác bỏ một báo cáo của LHQ đưa liên quân này vào danh sách "đen" hàng năm vì đã gây ra cái chết của nhiều trẻ em Yemen trong các cuộc không kích.