liệt sỹ

Gian nan hành trình tìm kiếm liệt sỹ nơi đất bạn Lào

Gian nan hành trình tìm kiếm liệt sỹ nơi đất bạn Lào

VTV.vn - Do đặc thù của chiến trường xưa, các đội tìm kiếm luôn phải xác định ngủ rừng, ăn mì tôm nhiều ngày để tìm kiếm vị trí của các liệt sỹ trên đất bạn Lào.