TV& VIDEO

lính biên phòng

Chăm lo Tết cho đồng bào biên giới

Chăm lo Tết cho đồng bào biên giới

VTV.vn - Những người lính Biên phòng vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và tích cực tham gia chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc.