linh mục

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để chống phá Nhà nước

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để chống phá Nhà nước

VTV.vn - Hiện nay người dân Nghệ An đang hết sức bức xúc và kiến nghị chính quyền xử lý nghiêm hành vi chống phá Đảng, chống phá Nhà nước.