TV& VIDEO

lính thuỷ

Lính thủy quân lục chiến học cách sống sót trong rừng nhiệt đới

Lính thủy quân lục chiến học cách sống sót trong rừng nhiệt đới

VTV.vn - Bên cạnh các kỹ năng cơ bản như thuần hóa rắn, xử lý các vết độc khi bị cắn, những người lính Thái Lan cũng hướng dẫn các đồng nghiệp Mỹ những kỹ năng sinh tồn.