linh trưởng

Tiếp nhận dự án bảo tồn voọc chà vá chân nâu

Tiếp nhận dự án bảo tồn voọc chà vá chân nâu

VTV.vn - TP Đà Nẵng đã tiếp nhận Chương trình Bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu và sinh cảnh sống do Tổ chức The Reuse Everything Institute Inc tài trợ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive