TV& VIDEO

linh trưởng

Tiếp nhận dự án bảo tồn voọc chà vá chân nâu

Tiếp nhận dự án bảo tồn voọc chà vá chân nâu

VTV.vn - TP Đà Nẵng đã tiếp nhận Chương trình Bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu và sinh cảnh sống do Tổ chức The Reuse Everything Institute Inc tài trợ.