TV& VIDEO

lĩnh vực giáo dục

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường đào tạo và hợp tác nguồn nhân lực

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường đào tạo và hợp tác nguồn nhân lực

VTV.vn - Phiên họp thảo luận về những giải pháp nhằm tăng cường việc đào tạo và hợp tác nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản đã diễn ra chiều 6/10 tại Khánh Hòa.