TV& VIDEO

lĩnh vực giáo dục

Hơn 1600 đơn khiếu nại trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2016-2017

Hơn 1600 đơn khiếu nại trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2016-2017

VTV.vn - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2017 – 2018 khối Sở Giáo dục và Đào tạo.